BAHAGIAN TAJAAN DAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN

VISI             : Menjadi Bahagian Terulung membangun sumber manusia yang berkualiti menerusi program Penajaan dan 
                      kebajikan pelajar.
MISI            : Kearah Pembentukan Generasi pelajar Terengganu yang mendokong Transformasi Terengganu Baharu                    
                      menjadi asas kepada pembentukan masyarakat.
OBJEKTIF  :
v  Membekal keperluan sumber manusia yang berpendidikan melalui pembiayaan/penajaan dan latihan
v  Memberi pendedahan , latihan  serta penyeliaan mengenai pembangunan insan
v  Berperanan sebagai Agen maklumat kepada sumber tenaga kerja
v  Menjadi Sekretariat kepada pelajar-pelajar Terengganu di semua Institusi Pengajian Tinggi
Bahagian Tajaan & Transformasi Pendidikan adalah pelaksana dalam menjalankan salah satu objektif utama  dalam Enakmen penubuhan Yayasan Terengganu pada tahun 1972. Biasiswa / Pinjaman Sultan Ismail Nasiruddin Shah mula beroperasi
Bagi sesi 1972/73 dengan seramai 160 orang pelajar ke Institusi Pengajian Tinggi Awam dengan kos perbelanjaan sebanyak RM304,520.00.
Memperkasakan Pendidikan dalam tonggak Transformasi Terengganu Baharu (TTB) membawa perubahan dalam pengurusan Bahagian Tajaan & Transformasi Pendidikan. Pengurusan telah menempatkan seramai 28 orang kakitangan yang diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah.Pembangunan dan gerak kerja Mahasiswa juga amat dititikberatkan oleh Kerajaan Negeri. Susulan itu . Pengurusan Yayasan telah membuka 3 pejabat Sekretariat Permata di setiap Zon iaitu Zon Tengah di Kampung Baru,Kuala Lumpur, Zon Selatan di Skudai, Johor dan Zon Utara di Sintok, Kedah.

Print Email