Written by administrator. Posted in Maklumat Bahagian

BAHAGIAN KUTIPAN BAYARAN BALIK

Bahagian Kutipan Balik Pinjaman adalah diwujudkan di Yayasan Terengganu  untuk mentadbir dan mengurus hal ehwal tuntutan serta kutipan balik pinjaman pelajaran  di samping menyediakan dasar dan prosedur bayaran balik  yang berkesan.  

FUNGSI:

1. Menguruskan  tuntutan bayaran balik pinjaman kepada pelajar-pelajar yang telah diluluskan pinjaman semasa melanjutkan pelajaran di institusi pengajian yang ditaja samada     di dalam atau di luar negara.
2. Membuat tuntutan kepada pelajar /peminjam tamat pengajian dan memastikan bayaran dibuat oleh peminjam dalam tempoh yang ditetapkan.
3. Memastikan bayaran balik yang dibuat oleh peminjam menetapi tahap maksimum yang ditetapkan.
 

Print