Written by administrator. Posted in Maklumat Bahagian

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Merancang, mengurus, menyelaras dan menguatkuasakan dasar-dasar jabatan.  Bahagian ini juga terlibat dalam mengurus tenaga manusia yang berkemahiran serta kompeten bagi meningkatkan kecekapan melalui pengurusan pelantikan dan penempatan, latihan, penilaian tahap kecekapan dan prestasi serta kenaikan pangkat.

Justeru itu, bagi melicinkan tadbir-urus, bahagian ini dipecahkan kepada tiga (3) unit iaitu Unit Pentadbiran, Unit Perjawatan & Perkhidmatan dan Unit Latihan.Bahagian ini diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah, dibantu oleh seorang Penolong Pengarah masing-masing di setiap unit dan seramai 33 staf sokongan.

PIAGAM PELANGGAN

TUGAS-TUGAS

Print