Posted in Maklumat_penajaan

Skim Penghapusan Pinjaman

Skim ini diperkenalkan untuk memberi dorongan kepada para pelajar supaya mereka sentiasa berusaha mencapai kecemerlangan.

  • Dasar Penghapusan Pinjaman IPTA, KUSZA dan Politeknik

Dasar yang ditetapkan bagi IPTA, KUSZA dan Politeknik adalah seperti berikut:

Pertimbangan diberi kepada pelajar sepenuh masa yang mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Sarjanamuda dan Diploma berdasarkan pencapaian CGPA.

Kelayakan Akademik


* Dasar Skim Penghapusan Pinjaman ini tidak termasuk TATI dan institusi latihan kemahiran/teknikal.

Dasar yang ditetapkan adalah seperti berikut:


Yayasan Terengganu tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kecuaian yang mengakibatkan peluang untuk dipertimbangkan penghapusan ini luput.

 

Print